Excellent Educationalist Icon Awardee 2020

Excellent Professor Icon Award 2020

Excellent Principal Icon Awardee 2020

Excellent Teacher Icon Awardee 2020

Excellent Humanity and Peace Awardee 2020 

Dr. Rakesh Vaid
Amb. Dr. Dipti R Bhadoriya
Shweta Maurya
Dr. B. K. Suvarna
 B. K. Usha Didi
Dr. B K Dipak Harke
Dr. Ruby Bakshi Khurdi
Imtiyaz Ahmed
Dr. Narayan Vyas (D.litt)
Vishal Bhardwaj
Dr. D. R. Upadhyay
Abdel Salam Hussein
Dr. Dibyajyoti Saikia
Amb. Prof. Dr. Ayman Kodra Danial
Emmanuel M. Cobusao
Dr. Ivan Gacina
Sanjeev Madan
Dr. Alpana Deshpande
Dr. Ketan Talsaniya
Yogesh Raghav
Ghanshyam Yadav
Amb. Lion Dr. Parth B. Pandya
Dr. Amlan Das
Mr. Pradeep Gangwar
Miss Vandana Mishra
Dr. Anmol Bagaria
Sheela Sharma
Sanjay Jaswani
Shaukat Ali
Prof. (Dr.) Sohan Raj Tater
Indrajeet Yadav
Prof. Ashish Pandey
Bhaskar Bhardwaj
Md Manzur Ahmed
Kishalay Banerjee
Dharmendra Shah
Dr. Vivek Singhai

FITNESS ICON AWARD 2020

EXTRAORDINARY COLLECTION AWARD 2020

WOMEN’S PRIDE AWARD 2020